[ بازدید : 227 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ 23 خرداد 1393 ] [ 17:28 ] [ بهنام ]

[ ]

چه نازه...

[ بازدید : 206 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 7 تير 1393 ] [ 0:35 ] [ بهنام ]

[ ]

کـوتـاه میگـویـم دوستتــــ دارم

امـا

از دوستـــــ داشتنتـــــ کـوتــاه نمـی آیــم


[ بازدید : 204 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 17:30 ] [ بهنام ]

[ ]

گاهی هوس میکنم در آغوشت حل شوم

با همه سردیت

هنوز برایم گرمترین حس دنیایی

[ بازدید : 192 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 17:29 ] [ بهنام ]

[ ]

همه جا دکان رنگ است همه رنگ می فروشند

دل من به شیشه ماند همه سنگ می فروشند

به کرشمه نگاهی دل ساده لوح ما را

چه به ناز می ربایند

چه قشنگ می فروشند ....

[ بازدید : 191 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 17:27 ] [ بهنام ]

[ ]

زندگـی مـوسیقـی گنجشک هاست

زندگی باغ تماشای خداست

زندگی یعنی همین آوازها ....

عشق ها ...

لبخند ها ...

پـرواز ها ...

[ بازدید : 211 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 17:26 ] [ بهنام ]

[ ]

بخـواب آروم تـو آغـوشـم

نکـن هـرگـز فـرامـوشـم

بخـواب آروم کنـار مـن ....

تـو پـاییـز و بهـار مـن

[ بازدید : 209 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 17:24 ] [ بهنام ]

[ ]

تصاویر زیباسازی نایت اسکین

[ بازدید : 201 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 16:26 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 192 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 16:23 ] [ بهنام ]

[ ]

عشق

[ بازدید : 190 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 16:22 ] [ بهنام ]

[ ]

پسرى كه ازت نپرسه كجا میرى؟


كجا میاى؟


بهت زنگ نزنه زود میرى خونه...


نگه رسیدى زنگ بزن...


نگه روسریتو بكش جلو...


... روزى چند بار زنگ نزنه...


جلوى آشناهاش دستتو سفت تر نگیره...


نگه فقط پنج دقیقه بیاد جلو در ببینمت...


نبرتت زیر بارون قدم بزنید...


نبرتت برف بازى...


واست لوشك و پاستیل و عروسك نخره...


مرد نیست
ﺩﺭ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ :ﺣﺴﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﺸﻮ


ﻣﯿﺬﺍﺭﻥ "ﻏﯿﺮﺕ"


ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻥ ﺣﺲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻣﯿﮕﻦ


"ﺣﺴﺎﺩﺕ"


ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﺮﺩﻭﺷﻮﻥ ﻣﯿﮕﻢ


"ﻋﺸﻖ"


.


.


.


.ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ :ﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪ


ﺣﺴﻮﺩ!!!


[ بازدید : 186 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 15:19 ] [ بهنام ]

[ ]

نامم را پاک کردی... یادم را چه میکنی؟یادم را پاک کنی... عشقم را چه میکنی؟اصلا همه را

پاک کن


پاک کن


پاک کن


پاک کن


پاک کن


پاک کن
هر آنچه از من داریاز من که چیزی کم نمیشود...فقط بگو با وجدانت چه میکنی؟نکند

آن را هم پاک کرده ای؟
نــــــــــــه ! شدنی نیست...


نمیتوانی آنچه که نداشتی را پاک کنی.

[ بازدید : 177 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 14:31 ] [ بهنام ]

[ ]

دختر و راهب

دختری سوار اتوبوس شد و کنار راهب جوان نشست... به راهب نظر داشت ولی

راهب جوان از قصد دختر با خبرشد و زود پیاده شد... راننده اتوبوس که متوجه شده

بود به دختر جوان گفت: راهب شبها درقبرستانی مشغول عبادت است..تو امشب با

لباس فرشتها برو و بگو من از طرف خدا آمده ام... دختر جوان رفت و نصفه شب که

راهب مشغول دعا بود به پیش او رفت و درخواست خود را در لباس فرشته گفت...

راهب با هزار زور قبول کرد.. وقتی که کارشون تموم شد دختر ماسک خود را

برداشت و گفت: سوپرایز... ! من همون دختر توی اتوبوسم....!!!! راهب هم ماسک

خود را برداشت و گفت: سوپرایز..!!! منم راننده اتوبوسم..!!


[ بازدید : 183 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 14:25 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 179 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 2:08 ] [ بهنام ]

[ ]

تحویل نمیگیرم...

شهامت میخواهد دوست داشتن کسی که

هیچ وقت

هیچ زمان

سهم تو نخواهد شد

[ بازدید : 169 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 30 خرداد 1393 ] [ 1:54 ] [ بهنام ]

[ ]

عشق یعنی ...

قدم زدن توی یه خیابان خاص

دیدن یه فیلم قشنگ با هم

گوش کردن آهنگ مشترک

یه فنجون قهوه توی یه کافی شاپ گرم

یک جفت دستکش برای ۲ نفر

بستنی چوبی توی زمستون

ساعت ۷ صبح بیدارم کن

یه جفت حلقه مشترک

گاهی بغض کردن مثل یه بچه

نوشتن شعر برای اون

عکسش توی گوشیت

سیو کردن اسمش با اسم (عشقم)

بوی عطر اون روی بدن تو

گاهی لوسش کردن

کنسل کردن کارات برای اون

خندیدن دو نفره با صدای بلند

یه بوس روی صفحه گوشیت بعد از هر اس ام اسش

گاهی بی هوا بوسیدنش

عشق یعنی سرفه که بعدش قربون صدقه باشه

گرفتن دستاش همه جا

یعنی تکیه گاه محکم براش

[ بازدید : 205 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 1:32 ] [ بهنام ]

[ ]


شنیدیم٬ میگن:

وقتی یه دختر بخاطر یه پسر اشک میریزه ،
یعنی واقعا دوسش داره...

[ بازدید : 167 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 1:26 ] [ بهنام ]

[ ]

اما ....وقتی یه پسر بخاطر یه دختر اشک بریزه ،

یعنی دیگه هیچوقت نمیتونه کسیو مثل اون دوست داشته باشه ....

[ بازدید : 166 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 1:25 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 174 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 0:55 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 169 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 0:52 ] [ بهنام ]

[ ]

قلبم

آرزو دارم فقط یکبار سرت رو روی سینه ام بگذاری تا تپش نامنظم قلبـــــــم را به

هنگام دیدنت احساس کنی ولی از آن می ترسم قلبـــــــــم به احترامت بایستد..


اگر سرت رو روی سینه ام بگذاری


هیچ صدایی نخواهی شنید


قلـــــــــــــــــبِ مـــــــــــــــــن طاقت این همه خوشبختی رو نداره...


[ بازدید : 175 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 0:47 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 175 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 0:17 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 175 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ سه شنبه 27 خرداد 1393 ] [ 0:11 ] [ بهنام ]

[ ]

عشق بيداد من

باختن يعني لحظه عشق

جان سرزمين يعني يعني

زندگي پاک عشق ليلي و

قمار من مجنون

در عشق يعني ... شدن

ساختن عشق

دل يعني

كلبه وامق و

يعني عذرا

عشق شدن

من عشق

فرداي يعني

كودك مسجد

يعني الاقصي

عشق من

عشق آميختن افروختن

يعني به هم عشق سوختن

چشمهاي يكجا يعني كردن

پر ز و غم دردهاي گريه

خون/ درد بيشمار

عشق من

يعني الاسرار

كلبه مخزن

اسرار يعني

عــــــــــشــــــــــق


[ بازدید : 198 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 25 خرداد 1393 ] [ 0:21 ] [ بهنام ]

[ ]

دلـــم شــکـســت . . .

دلم شکــــست !

عیبی نــــدارد شکســــتنی است دیگر ، می شِـکند !

اصلا فدای سَــرت ، قضا و بلا بود از سـَــرت دور شد . . .

اشکم بی امــــان می ریزد !

مهم نیست !

آب روشنی است !

خانه ات تا ابد روشـَــن *عشق من* . . .


[ بازدید : 177 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ يکشنبه 25 خرداد 1393 ] [ 0:08 ] [ بهنام ]

[ ]

[ بازدید : 181 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ شنبه 24 خرداد 1393 ] [ 22:09 ] [ بهنام ]

[ ]

گفتمش آغاز درد عشق چیست؟گفت آغازش سراسر بندگیست گفتمش پایان آن را هم بگو گفت پایانش همه شرمندگیست گفتمش درمان دردم را بگو گفت درمانی ندارد بی دواست گفتمش یک اندکی تسکین آن گفت تسکینش همه سوز و فناست


هیچ وقت نذار یه دیونه بوست کنه بذار یه بوس دیونت کنه


ای پیتزای عشقم! همبرگر قلبم! کباب زندگیم و اسپاگتی افکارم! بی تو فلافلم

[ بازدید : 184 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 23 خرداد 1393 ] [ 20:38 ] [ بهنام ]

[ ]

یک من..یک تنهایی

یک پیـــاده رو تقریــبا خلـــوت.. . . .

یک مرد ، یـــک زن ... یـــک زوج ... خـوشــبختیشــان پای خودشان !

یک مرد ، یک مرد ... یک شراکت ... ســود و ضررشــان پای خودشان !

یک زن ، یک زن ... یک رفاقــت ... معرفــت و اعتمادشــان پای خودشان !

یک پسر ، یک دختر ... یک رابــطه ... پاکــی و نـاپـاکـیش پای خودشــان !

. . . و انـتـهـــای پیــاده رو ...

یک مــن ، یک تـنهایــی ! ... یک رنــج ... آخـر و عـاقـبتـــش پـای تــو !

[ بازدید : 213 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 23 خرداد 1393 ] [ 17:53 ] [ بهنام ]

[ ]

عکس احساسی با متن

[ بازدید : 206 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 23 خرداد 1393 ] [ 17:51 ] [ بهنام ]

[ ]

ixl79w8q3brjou8c9xku.jpg

بدون سیب

کاشف جاذبه می شدم،

تنها اگر :

من و تو و نگاهـــــــــــــــــــــ ــــت،

قبل از نیوتن بودیـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــم

[ بازدید : 173 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

[ جمعه 23 خرداد 1393 ] [ 17:49 ] [ بهنام ]

[ ]

ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید آنتی ویروس دانلود تک آهنگ انجام پروژه متلب نظافت منزل در تهران پیش بینی نتایج فوتبال خرید ملک در ترکیه انجام پروژه متلب میهن ام پی تری بازی حکم نقاشی ساختمان آپلود عکس نمایندگی پنل پیامک بانک مشاغل شیراز پزشکان متخصص شیراز بازی انفجار
بستن تبلیغات [X]